Danas se morate pozabaviti emocijom ponosa i ljutnje. Kao emocija, ljutnja ima svojih ograničenja i istina je da ima loš ugled, ali iskustvo s bolesnima pokazuje da postoji nešto zdravo u ljutnji. Istraživanja koja su proveli Levy, Temoshak i Greer govore da mnogi ljudi koji se oporave od bolesti prvo prolaze fazu ljutnje. To je samo zahtjev za promjenom, strastvena želja da se njihova životna situacija promijeni. To može biti način da se ponovo postave važne granice te da se uspostavi cjelovitost u trenucima suočavanja s bolešću koja mijenja tijelo, ali i život. Ljutnja može biti prvi znak volje za životom. Taj osjećaj postaje problem ljudima ako se vežu za nju. Ljutnju je pametnije usmjeriti prema problemima, a ne prema ljudima.