Karma i ljubav

Jedino zbog čega se sve događa oko nas jest ljubav, a karma je sve ono što se događa da bismo se vratili ljubavi. Marina je u prošloj inkarnaciji imala neobavezne veze i u ovom životu su joj dolazili upravo oni muškarci koje je povrijedila. Zaljubljivala se upravo u one muškarce kojima je govorila da nema ništa loše u neobaveznim vezama što ju je u ovom životu jako ljutilo, govoreći da nema puno sreće s muškarcima.

Međutim, što je karma, osim isporuke muškaraca koji su je povrijedili htjela reći Marini? To je najvažnije pitanje koje možete postaviti ukoliko želite rješenje svojeg ljubavnog odnosa. Karma nas uči da spojimo fizičku, emocionalnu i mentalnu razinu. Ljubav se događa na sve tri razine.

Kroz seksualnost i dodir doživljavamo fizičku razinu ljubavi koja nas opet vodi do osjećaja emocionalne razine, a onda i racionalno spoznajemo da je djelovanje prema ljubavi ono što predstavlja i naš cilj. Ako fizička razina nije dobro shvaćena, odnosno ako seksualnost shvatimo krivo, a to radi 90 posto ljudi, onda ona postaje toksična i razarajuća, onda emocionalna razina ne može biti shvaćena, a onda i racionalna razina nema mogućnosti da usmjeri volju prema djelovanju u ljubavi. Marina je seksualnost doživjela površno, a takva seksualnost je pravilo današnjeg života, gdje pritom razbijamo emocionalnu strukturu i mogućnost da partnera doživimo intimno u ljubavi, gdje se razvija predanost. Iz tog čina možemo prijeći na viši nivo, a to je kreativnost koju onda usmjerujemo na veći broj ljubavi i tu se događa širenje duše. Čak je znanost dokazala i danas se taj princip primjenjuje u poduzetništvu, da ono što emocionalno šaljemo u svijet, takve i ljude i okolinu privlačimo. Kakav bi to bio svemir, Bog ili energija da kaže: Marina, imaš ovaj život i nemoj ga upropaštavati? Da li možemo osjetiti suosjećanje ako nam netko nešto naređuje? Dakle, mi  smo donijeli svoja djela i informacije iz prošlog života, a ono što je bitno jest kako se odnosimo s tim informacijama.

Ako je Marina dobila iskustvo koje joj se ne sviđa, odnosno imala je iskustva u kojima je banalizirala seksualnost i njenu stvarnu moć, pošto je seksualnost ili kundalini najveća transformirajuća energija po pitanju ljubavi, jasno je da ego sa svojom ljušturom i praznim razmišljanjem nije imao za ponuditi nikakav smisleni odgovor jer njega ne zanima smisao već slijepi užitak bez obzira koliko je razarajući. Stoga, kada je Marina pogledala naličje svog shvaćanja, jasno je bilo da se iza tih privlačenja skrivao krivi pogled u kojem je osjetila bol predrasuda i bila je u mogućnosti odbaciti takve obrasce kroz rad gdje je pronašla točku i samu bit, a to je davanje koje je sada usmjereno na partnera koji razumije i isto tako daje poštovanje koje joj daje platformu da bude voljenja kao cjelina sa svojim manama, gdje je tek sada shvatila mogućnosti seksualnosti i otvaranja srčane čakre. Karma može biti lijek, ali potrebno je pripremiti um i tijelo kroz meditaciju, odnose s partnerom i ljudima kako bi to iskustvo bilo jasno, a ono najvažnije primijenjeno jer duhovnost se lako materijalizira ako postoji spoznaja. Svaki pravi tragalac zna tu istinu.

Nikola Žuvela