Oblik tzv. filtera kroz kojeg dohvaćamo stvarnost uz jezik jest sadržaj iskustva. Naš je jezik prepun riječi posjedovanja i preko njega krivo dohvaćamo stvarnost. S druge strane, svako društvo isključuje misaono uobličavanje, doživljavanje i izražavanje određenih misli i osjećaja. Primjerice, u ratničkim plemenima čiji pripadnici žive od pljačke i ubijanja drugih pripadnika plemena, ima pojedinaca kojima se doslovno gadi ubijanje i pljačkanje. Ipak pojedinac, smatra Fromm, neće biti svjestan ovog osjećaja jer bi to bilo nespojivo s osjećajem čitavoga plemena. Svijest o ovom nepodudarnom osjećaju, dovela bi ga u opasnost da se osjeti izdvojen i odbačen od plemena.

Fromm smatra da takvi pripadnici plemena razvijaju psihosomatski simptom povraćanja u nemogućnosti da dopuste osjećaju gađenja da prodre u svijest. Ne primjećujete li u današnjem svijetu takva ponašanja pojedinaca? Da bi društvo moglo egzistirati, mora uobličiti karakter pripadnika svojeg društva i da oni žele učiniti ono što moraju učiniti. Njihova se društvena funkcija mora isaditi u pojedinca i pretvoriti u nešto što čini iz unutarnje potrebe, a ne prisilno. Društvo ne smije odstupati od ove sheme kako ovaj društveni karakter ne bi izgubio povezanost i čvrstinu. Mnogi bi se pojedinci prestali ponašati prema ovom obrascu, te bi se dovelo u pitanje opstojnost društva u njegovu danom obliku.

Društva se razlikuju po krutosti s kojom nameću svoj društveni karakter i poštovanje zabrana (tabua), čija je svrha da taj karakter zaštite. Fromm smatra da je strah pojedinca od osamljenosti, odnosno od potrebe da se povezuje sa drugima, ono što društvo održava kao cjelinu. Svijest i nesvjesnost su društveno uvjetovana.
Iskustva koja se ne mogu profilirati, ostaju izvan svijesti, ostaju nesvjesna. Stoga, pokušajte osvjestiti da je odvajanja od društva i društvenog mišljenja toliko teško da većina pobjegne u psihosomatke bolesti ili nesreće kada ne mogu riješiti problem i tako zadržavaju bilo kakvo prihvaćanje od društva. Ovakva ponašanja još ne prepoznajemo, pa ćemo morati pričekati društveno odrastanje, ali u svom životu možete obratiti pažnju na drugačije sagledavanje problema u kojima se nalazite.

Nikola Žuvela