Na sanskritu planete nazivamo Grahama. Riječ Graha znači: zgrabiti, držati, hvatati. Planete nisu samo fizički oblici, oni u sebi nose simboličke arhetipske karakteristike i one su odraz naših nesvjesnih tendencija. Također, inkarnirane Grahe su kontrolori ovog svijeta. Parashara, prvi komentator jyotisha, kaže da se Višnu inkarnirao kako bi isporučio rezultate karme ljudima.

     Planete ili grahe su u indijskoj tradiciji inkarnacije kroz koje se Bog inkarnira kako bi procesom spoznaje, spoznao samoga sebe. Čovjek se, s jedne strane oslobađa, ali tim činom oslobađa i ono božansko u sebi. Možemo reći da se radi o uzajamnom odnosu u kojem Bog treba čovjeka i čovjek Boga. Najbolje je tu usporedbu opisao Majstor Eckhart još u 12. stoljeću, koji je upravo tu tezu pokazao kao najvažniju, gdje mi nismo mali i obični ljudi već sredstvo transformacije u kojem Bog i čovjek uzajamno spoznaju sebe.  Grahe se ponašaju kao hvatači ili kao arhetipovi ako nam se ne sviđa ova stara teza o nastanku planeta.

One svijest vode kroz njene određene karakteristike. Međutim, ono što nas buni jest zašto ne bi govorili o jednom Bogu, o jednoj energiji? Prema indijskom učenju, manifestacija Boga u relativnom jedino je moguća kroz različitost, podijeljenost, a naša kriva percepcija to vidi kao odvojenu stvarnost. Manifestacija u relativnom,

moguća je jedino kroz inkarnaciju različitih karakteristika (materijalno, emocionalno, mentalno)  koju onda zovemo simboličkim jezikom Surya, Chandra i dr. One su stvarne inkarnacije sve dok imaju svoju autonomiju, odnosno sve dok mi osjećamo njihovo djelovanje kao svoje, gdje mislimo da smo mi ti koji stvaramo i razaramo, do tada planeti doslovno hvataju našu svijest, jer smo im dozvolili da ostaju u nesvjesnom stanju.

       Planete (grahe) su arhaične arhetipske strukture koje kao psihički organi reguliraju rad psihe. Psiha se ponaša prema psihičkim zakonima koji reguliraju i fizičku razinu pošto su svijest i materijalno jedan dio stvarnosti, što dokazuje i kvantna fizika. Ti psihički zakoni ne mare puno za naše predrasude, jer da je tome tako i da se priroda ravna po ljudskim shvaćanjima, svemir ne bi preživio toliko milijardi godina. Arhetipsku autonomiju možemo najbolje objasniti kroz Sunce (Suryu) koje označava oca. Sunce kao arhaičnu strukturu psihe poistovjećujemo s Bogom kao s ocem, odnosno pošto smo nesvjesni Boga u sebi, predstavljamo ga ovom figurom. Kako vidimo, ova figura se ponaša samostalno i mi tu autonomiju predstavljamo mentalnom zamišljenom slikom, dok njena autonomija ostaje netaknuta. Zbog ovog i nastaju međureligijski ratovi, jer svatko ima svoju mentalnu arhaičnu strukturu imena, gdje zanimljivo, sve religije predstavljaju svoje bogove uvijek u muško-ženskim figurama. Umjesto da iskusimo njihovu stvarnost u kojoj nema podjele na muško i žensko, mi te figure projiciramo na van i od tuda dolaze sve moguće razdijeljenosti među rasama. S druge strane, problem znanosti je taj što ona ne želi priznati spomenuti simbolički govor nesvjesnog, jer oni se njoj čine kao djetinjaste i nerealne figure, iako znamo da se radi o psihičkim istinama koje se, recimo u snovima pojavljuju upravo u bajkovitom obliku. Sve dok su planete aktivne, to znači da smo nesvjesni svojih problema i one manipuliraju našim životima. One su kao agregati naših akcija koji, s jedne strane privlače događaje u naš život, dok s druge strane mijenjaju naša shvaćanja i usmjeravaju nas prema svjesnosti. Naše postojanje prepoznajemo po različitim psihičkim karakteristikama koje predstavljamo planetima ili ljepše rečeno inkarnacijama Boga u relativnom.

Imena Planeta (graha)

Imena devet Planeta su: Surya (Sunce), Chandra (Mjesec), Mangal (Mars), Budh (Merkur), Shukra (Venera), Guru (Jupiter), Shani (Saturn), Rahu i Kethu.

Benefici i Malefici: Surya, Shani, Mangal, padajuća Chandra, Rahu i Kethu (uzdižući i opadajući Mjesečev Čvor) su malefici, dok su ostali benefici. Budh je, međutim, malefik, ako je zajedno s malefikom.

Planetarna vladavina: Surya je duša svih. Chandra je Um. Mangal je snaga. Budh je davalac govora, dok Guru daje znanje i sreću. Shukra upravlja sjemenom (potencijom), dok Shani pokazuje nesreću, ili sjenoviti potisnuti nagonski dio naše psihe.