Djevica je simbol žetve, rada, manuelne spretnosti i pretjerane savjesnosti. Simbol je djevojka s krilima koja ima klas u ruci. Predstavlja skupljanje plodova, vaganja i mjerenja prinosa. Odabire, odbacuje i određuje točne granice. Ipak, u psihološkom aspektu u Freudovoj terminologiji, ona ocrtava siluetu karaktera koji odgovara potisnutom analnom kompleksu. To je karakter koji je sklon suzdržavnju, kontroli, samosavladavanju i disciplini, te naginje zgrtanju, čuvanju i oklijevanju. Karakterizira ih ozbiljnost, savjesnost i točnost. Poštuju pravila i propise, odnosno duboko u sebi traže vanjski autoritet koji ih dovodi do poštivanja pravila, a u sebi zbog svoje nepokretljivosti imaju jak osjećaj krivnje. Vole puno raditi da bi zadovoljile osjećaj sigurnosti. U Egiptu je bila Izidin znak. Pripada joj šesto mjesto i u njoj su spojena vatra i voda. Simbolizira svijest što izranja iz kaosa i rođenja duha. U keltskoj terminologiji istodobno je djevica i majka. Djevica je jedan od bitnih uvjeta vrhovne vojne vlasti, dok je majka nerazdvojiva od biti ženskog božanstva.
Djevica je ustvari ono neotkriveno, gdje tmina znači moć nad pojamnim, a dan objavljuje.
Objavljeno znači dan, budno stanje dok neobjavljeno znači noć, stanje sna.
U Bhagavad Giti se smatra da se vidljivi svijet rađa iz nevidljivog. Dakle,  djevica označava upravo aspekt nevidljivo, odnosno Jung je nesvjesno povezivao sa ženskim aspektom koji stvara svijest i budno stanje. Majstor Echart, kršćanski mislik iza 12 st. Djevicu uspoređuje sa vanjskom dušom oslobođenom tuđih joj slika, osjetljiva kao prije rođenja.
Kada bi čovjek ostao čist, nikakav plod ne bi od njega potekao. Da bi postao plodnim, mora postati žena. Echart smatra da je to najplemenitija riječ što je možemo uputiti duši. Stoga, bit i značenje Djevice, kako u psihološkoj, tako i u duhovnoj literaturi ima puno veće značenje u transformaciji, te je zato Jung često spominjao da smo u pretpsihološkom stanju, te često kada pokušavam objasniti važnost ženskog, ne nailazim na shvaćanje važnosti ovog aspekta u transformaciji, te zato teško da možemo učiniti napredak u shvaćanju onoga što zovemo svjesnost.