maxresdefaultRetrogradni Mars zajedno sa retrogradnim Saturnom, donio nam je odmah na početku dva potresa, a najjače će djelovati do 29.6. Prema astrologiji, različiti planeti kreću se različitim brzinama. Oni mogu biti spori, retrogradni, brzi. Ako se planet kreće unatrag, poznato je da se radi o retrogradnom kretanju. Praktično, planete se ne kreću unatrag. Zbog njihove udaljenosti od Zemlje i razlike u brzini između planeta i Zemlje, planeta izgleda da se giba retrogradno.

Učinci retrogradnog Marsa

Za Marsa se vjeruje da daje osobi hrabrost, energiju i entuzijazam. Ako je Mars retrogradan, osoba može biti vrlo agresivna i energična pogotovo ako vam je jak Mars ili retrogradan u natalnoj karti. Istodobno to povećava produktivnost osobe. S druge strane, na globalnom planu pogotovo na ovim prostorima,  bit će naglašeni sudski i drugi sporovi, pravni problemi koji se već sada događaju što donosi zategnute odnose između država u slijedećem periodu. Priroda će biti jako nestabilna kao i vrijeme. Zategnuti odnosi između država pogotovo na kriznim područjima, ponovno će ojačati, a ne treba zaboraviti da Mars vlada arapskim zemljama.

Individualno, ljudi će se više oslanjati na vlastite snage nego li će pitati za pomoć drugih. S druge strane, ovaj položaj može pojačati sebičnost i neetičke aktivnosti.

Remediji za Marsa

U indijskoj tradiciji se smatra da se ljudi trebaju kloniti bilo kakvog oružja kao i opasnih alata. Također, ne bi trebalo kupovati novi auto, kao ni imovinu. Potrebno je izbjegavati operacije, sudske procese jer oni mogu dovesti do financijskih gubitaka.

Tradicionalno je indijska preporuka mantra za Hanumana: „Om namah Hanumate“ koja se počinje u utorak i izgovara se 11 000 puta, ili 21 000 puta ili 31 000 puta. Budite popustljivi i nježni prema sebi i drugima.

Nikola Žuvela

nikola@vedski-jyotish.net