Mjesec danas prolazi kroz Vishaka sazviježđe. Ovaj dan je pun želja, ali i agresivnosti. Ovo sazviježđe donosi vatru neba na zemlji što znači da je ovo dobar dan za revolucionariziranje vlastitog života i života drugih. Ovaj dan daje naglasak da se koristi znanje  uz pomoć kreativnosti.  Ovim danom vladaju Indra i Agni. Indra postiže svoju moć kroz odricanja i duboku meditaciju. Agni je bog vatre i spaljuje želje. Oboje daju oštrinu jer oba božanstva u dobu u kojem živimo izražavaju više diktatorski segment, tako da je potrebno pripaziti na reakcije.