Ovaj dan donosi želje,  potrebu da se učini korak, ali i potrebu za ravnotežom u željama. Danas vam misli mogu letjeti, nećete imati koncentraciju, a bez koncentracije postajemo ovisni o onome što nam je bliže, a to su stvari.  Društvo i nedorasli odnosi najprivlačniji su artikli, puni zamki da vam se oduzme integritet. Zato vježbajte koncentraciju, budite svoji jer tako najbolje možete dati partneru i drugima. Swati sazviježđe je jedno od najvažnijih sazviježđa jer sve što nas okružuje je u neravnoteži. Od odnosa, posla i okoline. Postići ravnotežu u kojoj ne pretjerujemo u ničemu, najbolji je putokaz kojim bi bilo poželjno ići. Kako kaže Konfucije: “Ako je priroda snažnija od obrazovanja, čovjek ostaje priprost. Ako je obrazovanje snažnije od prirode, čovjek postaje dobar činovnik. Ako između prirode i obrazovanja postoji ravnoteža, pojavljuje se mudrac”.

Narudžba knjiga: nikola@vedski-jyotish.net

katalog-samozavaravanja-cover1cm1zuvela_korice_201300jedan-mus-nikola-500pxcover15-12-2016-o-ljubavi-page-001-2