jyotsihSvatko je uvjeren da predodžba moj otac ili majka predstavlja vjernu sliku naših roditelja u stvarnosti. Puno puta smo rekli ili pomislili: ali moj otac nije ono što bi trebao biti, ili pak moja majka se ne ponaša kao prava majka. Očita je činjenica da mi ne postavljamo pitanja od kuda u nama ovi principi idealnog oca i majke, pa time i nismo svjesni kakve sve predrasude nastaju kada te slike ne odgovaraju našim idealnim slikama.
Predodžba koju sin ima o ocu jest osjećaj veličine za koju je stvarni otac odgovoran djelomično, tj. prava odgovornost stoji na sinu da li će vidjeti kako je ospjednut veličinom, a onda i svojom nesvjesnom ženom gdje je potpuno u vlasti uplitaja ovih dvaju principa koji mu stoje kao nadređene figure, poput predsjednika države koji nam je nadređeni i u stvarnom životu.

To znači da sin kada kritizira ili hvali oca, svaki put govori o sebi, odnosno kada sebe kritizira ili hvali to radi iz pozicije projekcije slike oca. Ako sin usporedi svoje postupke sa stvarnošću onda će vidjeti da njegova slika oca ne odgovara stvarnom ocu i da je u svakom slučaju besmisleno pripisivati ocu očinske kvalitete.

Obično se ne shvaća ova pogreška i ponovno se pokušava pronaći greška u nekom drugom, gdje se neprestano vraćamo na činjenicu da je mišljenje teško, stoga većina sudi. Ako je kod sina Eros slabo razvijen, onda je njegovo ponašanje prema ocu takvo da je ili ravnodušan ili se na njega ljuti zbog očeve nedosljednosti i drugih elemenata njegovog ponašanja koji se nikada ne ponaša prema slici koju o njemu ima.

Zato sin misli da ima sva prava da se osjeća uvrijeđenim, neshvaćenim ili čak prevarenim. No, ono što nas sve zanima jest to da ako znamo objasniti razlog zašto je netko ljut na svoga oca ili majku, zbog čega ta osoba nije promijenila svoje ponašanje. Ako bismo tu sliku proširili na čovječanstvo, onda bi ona značila da je ljudima potrebno objasniti i pokazati put prema zlatnom raju i ljudi se okrenuli takvom životu.

Međutim, potrebno je mnogo više od pukog objašnjavanja i iznošenja činjenica, jer je riječ o nečemu što je više od onog što dozvoljava uobičajeni zdravi razum. Riječ je, naime, o onim sudbonosnim nesporazumima koje u normalnim okolnostima nitko nije uvidio. Primjerice, ako je netko u nekoj vezi bio dobar i nije ništa loše učinio a parter ga je ostavio, teško ćemo ga uvjeriti da je birao partnera koji je nesposoban za emocionalan odnos, a da ga je izabrao isključivo da bi zaštitio sebe od dubljeg emocionalnog otvaranja.

Kako vidimo, potrebno je mnogo intelektualnog i moralnog napora kako bi uvidjeli projekcije koje izazivaju Anima i Animus. Jedan od metoda njihovog osvještavanje jest aktivna imaginacija, a vidljivi su u snovima kao i u svakodnevnom govoru, razmišljanju i maštanju. Povjerovati u to da su naše misli pod utjecajem Anime ili Animusa za većinu, ljudi je smiješna i nevjerojatna. Većini je prihvatljivije mišljenje da je muž ubio ženu jer se on naljutio na nju i imao je loš život, odnosno ljudi se zadovoljavaju fragmentima, dijelovima informacija i uzrok uvijek traže u vanjskom svijetu. Oni ljudi koji se upuste u istraživanje ovih principa unutar psihe, ego će se susresti sa sadržajima koji će ga obogatiti, a da ni sam nije znao da se ti sadržaji nalaze tu, pored njega. Ipak, ovakav porast samospoznaje još uvijek spada u rijetke pojave. Prema Jungu, u pravilu, ova spoznaja se plaća neurozom, ako ne nečim i gorim, odnosno da spoznaja nije besplatna i da je potrebno mnogo toga dati, a zapravo mnogo toga se i može izgubiti.

Put prema upoznavanju samoga sebe nije jednostavan, i ljudi, kako dobro kaže Freud, imaju podsvjesni strah od gubitka Ega, zato i afektivno reagiraju prema svima onima koji su taj put odabrali kao svoju sudbinu.

Nikola Žuvela

nikola@vedski-jyotish.net