Ovo je dan kada obmane  mogu biti naglašene. Ovaj dan nosi u sebi želju za vlašću, a u našem mikrosvijetu možemo biti izloženi manipulaciji okoline. Još jedno bitnije značenje ima ovo sazviježđe, a to je prijateljstvo. Ona su danas rijetka jer su ljudi izgubili bit, a kad čovjek nema bit nema osobnost. Prijateljstva nisu prijateljstva ako ne sadrže duhovni aspekt jer to je vezivno tkivo koje povezuje stvarni odnos, kako je to lijepo rekao Aristotel. Dakle, ne zaboravite, ako ne postoji duhovnost, prijateljstvo će kad tad izgubiti svoju vrijednost.