Danas vlada Mrigashira. Simbol Mrigashire je jelen, plaho biće koje živi u šumi, a u snovima simbolizira ženski princip, također, romantiku i zaljubljenost. Ona može postati ljubav tek kad je uzemljimo. To znači da se ljubav sastoji od svakodnevnih sitnica i znakova pažnje, truda u kojem, kao i cvijet, hranimo, zalijevamo i šaljemo pozitivnu vibraciju, a ljubav poput cvijeta vraća mirisom i ljepotom. Razmislite od čega se sastoji vaša svakodnevica i koliko spomenute sitnice ispunjavaju vaš život ili vaše odnose. Ima li takvih sitnica svakodnevno ili su one sporadični događaji na tjednoj ili mjesečnoj bazi.