Današnje sazviježđe je mistično i pripada oceanskim dubinama. Kada se govori o meditaciji onda se ona predstavlja upravo oceanom koji simbolizira ovo sazviježđe. Ocean je duša, ona osjeća duboko i meditant prodire duboko u svoje postojanje gdje nestaju razlike na dobro i zlo. U snovima ono predstavlja kolektivno nesvjesno. Kada dolazite do oceana u snu i prelazite ga, vi prelazite na drugu stranu, napuštate stari problem i emocionalno sazrijevate. Ovo je dan koji je dobar da se pozabavite svojim emocijama, ali na način da ih promatrate iz šireg i dubljeg aspekta. T.S. Eliot kaže: “Uvijek kada sam bio u dilemi, povukao bi se u sebe i promotrio da problem govori sam od sebe. Na taj način, on gubi snagu i postaje iscjeljujući. Budite svjesni svojih mogućnosti, one su doista velike. Rekao sam svojoj duši, budi mirna i čekaj bez nade, jer nada bi bila nada za pogrešnu stvar; čekaj bez ljubavi, jer ljubav bi bila ljubav prema pogrešnoj stvari; još ima vjere, ali vjera i ljubav su sve u čekanju. Čekaj bez razmišljanja, jer nisi spreman za razmišljanje: Tako će tama biti svjetlo, a tišina ples.”