Ono s čime se mi bavimo u životu jest kritika. Sve kritiziramo iako NIŠTA NE NUDIMO ZA RJEŠENJE JER BI TAKO SAMI BILI KRITIZIRANI. Pronaći balans između svojih mogućnosti i realnosti, najveći je blagoslov jer onda smo razlučili, kritiku tada doživljavamo kao povjetarac koji prolazi pored nas. Velika većina ljudi je kritična, ali ta kritika se zasniva na vrijednostima koje zastupa društvo tako da su ljudi ustvari policajci koji čuvaju taj skup ”vrijednosti” iako nesvjesni te činjenice, afektivno reagiraju kritizirajući druge upravo zato jer je rečena istina o njima. Velika većina ljudi sudi i uopće ne razmišlja, a da bi došli do onog zen stanja, prvo moramo naučiti razmišljati da bi razmišljanje ostavili, a ljudi misle obrnuto. Ovo je dan za razlučivanje, a većina će kritizirati i ljutiti se.

Narudžba knjiga: nikola@vedski-jyotish.net

korice- Nikola3[1]žuvela_korice_2013katalog-samozavaravanja-cover1cm1