Animu i Animusa možemo u budizmu prepoznati kroz dualnost i dvojnost. U indijskoj filozofiji nalazimo tu dvojnost pod pojmom dvandva, a u tibetanskom budizmu kroz simbol ujedinjenja o kojem ćemo sada govoriti.

 Arhetipovi se izražavaju u simbolima i predstavljaju transformaciju svijesti.

Simbol ujedinjenja je moćan simbol transformacije koji predstavlja temelj Jastva ili atmana. Simbol ujedinjenja javlja se zajedno s transformacijom Jastva, to je kretanje iz dualnosti u integraciju. Ipak, kada govorimo o budizmu onda se služimo pojmom ne-Jastva a ovaj pojam sam korstio isključivo jer ga tako koristi Jung pošto se ovdje bavimo pojmom Anime i Animusa.

Jastvo se pojavljuje u snovima, mašti, umjetnosti i duhovnoj vizijama. To je simbol koja drži polove psihičkog života u ravnoteži, točnije žensski pol (anima) i muški pol (animus). Na ovoj slici u naslovu  je vidljivo da se u sredini nalaze spojeni muškarac i žena.

Inače, ovi polovi se javljaju u snovima, vizijama i slikama kao par: Anima i Animus, ili kao  roditeljski par (u frojdovskim terminima nalazimo slike roditelja u koitusu) i božanski par: Shiva Sakti, Isus i Marija. Put prema Jastvu ili prema budizmu ne-Jastvu, odvija se prvo na razini dvojnosti Anime i Animusa i kreću se od nižeg prema višem, od svjetovnog do duhovnog, od vanjskih manifestacija koje se pojavljuju u zaljubljivanju do unutarnjih spoznaja, od dualnosti do integracije.

Dualistički oblik simbola ujedinjenja predstavljaju se kao Anima i Animus ili kao muško-ženski princip. U tom obliku Anima i Animus postaju dramatični i na samom početku muškarac i žena se svađaju. Rodne uloge predstavljaju dinamičnu igru ​​dvojnosti pogotovo kod zaljubljivanja. Carl Gustav Jung govori  o Animi i Animusu kao projekcijama koji tvore stvaranje: nebo i zemlja predstavljaju isto tako muško ženski princip. Budući da u odnosima ne razumijemo i nismo svjesni ovih projekcija. Kad se zaljubljujemo, ne znamo što nam se događa, a tako se manifestiraju anima i animus kao aspekti Jastva projicirani u vanjski svijet kroz probleme u odnosima. Kod muškaraca se javlja eros kao projicirana emocionalna strana ili opsesija, gdje muškarac kada je zaljubljen piše pjesme i upada u romantiku. Za ženu, njen animus predstavlja logos, kao projicirani princip rasuđivanja ili uređenja u kojem veza poprima konture formalne strukture braka.

Kako se javlja integracija ovih slika polariteta, arhetip ujedinjenja počinje se pojavljivati u obliku jedinstva. Igra dualnosti ili problema muškarca i žene više se ne projicira prema van, nego se osjeća iznutra, shvaćena kao unutarnja igra dualnosti: nesvjesno i svjesno, unutrašnji mjesec i sunce, emocionalno i racionalno.

U indijskoj filozofiji ovu dualnost prepoznajemo kroz pojam maya ili neznanja u odnosu na mudrost. Na najvišoj razini psihičke integracije nastaje ne-dualnost.

Slika prikazana na vrhu ove stranice je slika ujedinjenja nazvana Samantabhadra. To je slika Dzogchenovog učenja o prosvjetljenju.

 Zajedno ova dva aspekta čine iskonsku majka-otac svijest. Ovaj primordijalan spoj se ponekad naziva Adi Buda ili iskonski Buda.

Kao majka-otac, yab-yum izražavaju iskonsku povezanost svijesti.  Gomadevi smatra:

“Sfera osjetilne percepcije predstavljaju mušku i žensku Bodhisattvu. Zemljana svijest je Samantabhadri; Mentalna svijest je Samantabhadra. To je siddhi ne-dualnosti muškog i ženskog božanstava!

Samantabhadra poprima oblik duhovnog učitelja, kao ‘samo-razvijajuća mudrost’. To je unutarnji učitelj ili unutarnji guru.

Meditirati na prirodu Samantabhadre jest meditirati na ‘apsolutnu stvarnost prisutnu u svakom biću’  u obliku ‘svjetla velike mudrosti’. To je naše prirodno stanje. Norbu nudi razumijevanje rečenog:

„Razumijevanje suštine koja je sama priroda iskonskog prosvjetljenja uvijek se nalazi u tom stanju: to se zove„ Samantabhadra “ili„ nepromjenjiva svjetlost “, a to je samo „praiskonski Gospod“ savršeno u svom izvornom stanju…. Bez boje ili forme, izvan granica veličine i nadilazeći dualnost prebivališta, nepromjenjiva je priroda četvrtog vremena, iza prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, beskonačnog prostora.

Smisao odnosa u tantričkom budizmu povezana je sa spajanjem ova dva principa u nama samima. Pošto ovaj princip odnosa ljudi ne vide niti ga mogu pojmiti pošto se ovdje radi o iskustvenom stanju u kojem tek kada principe anime i animusa produbimo u sebi kroz arhetip ujedinjenja, teško je govoriti o odnosima kakve danas imamo. Oni koji su se dublje bavili meditacijom mogli su vidjeti ovo svijetlo unmutar sebe koje se pojavljuje ali i gubi jer da bi ono postalo trajno potrebno je potpuno transformirati u sebi polaritete. Tek kada bi na ovom aspektu partneri radili onda bismo mogli govoriti o najdubljim aspektima veze i njene važnnosti. Bez ovog rada  na polaritetima odnosi će i dalje biti površni.

Ne-dualno jedinstvo, izraženo u obliku simbola ujedinjenja, uvijek je prisutno svjetlo svjesnosti. Ta je unija blaženstva, izvan mraka diskriminacijskih koncepata i prosudbi.