Današnje sazviježđe Anuradha se odnosi na uspjeh i priznanje, osobito kroz suradnju, pa na te kvalitete danas obratite pažnju. Ovo sazviježđe koristi i intuiciju i logiku kako bi proizvelo izvanredno razumijevanje brojeva. Pitagora je davao brojevima božansku vrijednost. Putovanje i uspjeh u stranim zemljama također podržava ovo sazviježđe. Ovo je dan dobar za organizaciju većih skupova.  Donosi sposobnost i upornost. Vladavine sazviježđa ustvari su simbolički prikazi vrijednosti ili arhetipa, tako da su svakodnevna tumačenja o kojima pišem usmjerena na pokušaj da se razumije djelovanje psihe koja se prikazuje u nama kroz snove i astrološke simbole. Psiha koristi simbole jer se oni mogu koristiti u svako vrijeme od staroga vijeka do modernosti i govore o individualnim i kolektivnim sadržajima.