Ovo je dan kada su oštrina i jake emocionalne reakcije naglašene. Budite svjesni ovog utjecaja, pa svoju kritiku usmjerite na što realnije sagledavanje situacije. U procjeni nam to obično najviše fali, pa onda upotrebljavamo ljutnju kojom opravdavamo svoje promatranje svijeta, iako se ne koristimo svim mogućim informacijama koje će nam pokazati drugačiju situaciju. Kritika je opiranje i obično njome hranimo drugu stranu jer ne možemo pustiti fantaziju o životu, a kada je pustimo i prihvatimo, problem nestaje. Ako vam je to možda teško za prihvatiti ili prezahtjevno, dobro je onda ne ulaziti previše u raspravu. Ovim danom vlada Sunce, ali ono mlado i oštro poput južnih krajeva gdje ljudi lakše planu i zapale vatru sukoba.