Ovo je dan koji može izazvati svađe između partnera, ali iza svađe se skriva ambicija koju ne priznajemo jer živimo u uvjerenju da bolje razumijemo stvarnost, a zapravo iza toga se skriva želja za biti u pravu ili strah od toga da nismo u pravu. Postoje konstruktivne i destruktivne svađe. Ljudi koji se konstruktivno svađaju imaju uspješne brakove, a oni koji to ne znaju, previše im je važan ego i dovoljno ne priznaju stvarnost koja ih okružuje pa onda pate i u drugim segmentima života koje pokušavaju nadoknaditi uspjehom na poslu gdje postaju perfekcionisti. Kada se svađamo, shvatimo svoje motive jer tada će rasprava biti lakša i dat ćemo prostor drugome.