Vizionarski arhetip predstavlja one ljude koji drugačije razmišljaju i nose nešto novo društvu kao primarni zadatak ili poziv.Krasi ih moć mašte i mogu iščitati ono što će se događati u budućnosti. Oni su predvodnici novih ideja.

Ono što se drugima smatraju nemogućim oni pretvaraju u moguće. Vizionar potiče na moguće. Pošto svaki arhetip ima svoju tamnu stranu ili ono što svaki vizionar treba osvjestiti jest da se mora uskladiti s vremenom u kojem živi. Intuitivna funkcija ili u astrologiji vatrena funkcija predstavlja previše lebdenja u duhovnom i često zanemaruju osjetilnu ili zemljanu funkciju pa dok vizionar ne odraste kroz tu funkciju, neprestano se sapliče o porobleme.
Kada vjeruju da su u pravu u vezi s koncepcijom ili idejom, neće se ustručavati da je izraze, a imaju čvrsta mišljenja.
Njihovo samopouzdanje ili intuitivna funkcija koja donosi povjrenje u sebe omogućuju im da privlače pažnju i da se kreativno izražavaju.
Vizionar može drugima otvoriti perspektive i mnogi se znaju prikačiti na njihov vlak i dugo ostati u njemu nakon njihove smrti. Primjerice, on ne mora biti obrazovan, poput jednog našeg kuhara koji je napravio 30 bunara u Africi koji ljudma znače život, a izuzetno su skupi za izradu. Vizionar poput Nikole Tesle je rijetka osoba jer takvi se rode jednom u dvije tisuće godina, no, ako vas opsjedne ovaj vizionar, dajte mu priliku, on vas može navesti da sadite drveće, ili da napišete knjigu. Osobni mit ili arhetip koji vas obuzima ustvari je vaš put kojeg trebate slijediti.

„Tako sam, na najprirodniji način, uzeo na sebe da upoznam ‘svoj’ mit  i to sam smatrao zadatkom zadataka; jednostavno sam morao znati koji me nesvjesni ili predsvjesni mit formira, iz kojeg iz kojeg korijena dolazi.  Ova me odlučnost navela da mnoge godine svog života posvetim istraživanju subjektivnih sadržaja koji su produkti nesvjesnih procesa i da razradim metode koje bi nam omogućile, ili u svakom slučaju pomogle, da istražimo manifestacije nesvjesnog.”

Carl Jung

Nikola Žuvela

jyotish savjetnik i terapeut