Sazviježđe današnjeg dana je Vishaka. Njome upravljaju Indra i Agni koji simboliziraju moć, položaj i autoritet. Stoga, ovaj dan nosi osobine moći i autoriteta.  Poznato je da Vishaka sazviježđe simbolizira i svrhu. Također, ima i nekoliko drugih značenja, uključujući otrovnu posudu, razgranatu ili račvastu. Ovaj aspekt u pozitivnom daje vjeru tako da ovaj dan nosi u sebi ortodoksne ideje i modernost, a prilagodba modernim idejama još je jedna od važnijih osobina ovog dana ili poruka koju bi trebalo osjetiti više u simboličkom smislu. Primjerice, stare ideje religije o dobroti i pomaganju čovjek može primjeniti u modernom aspektu gdje se ljudima pomaže kroz učenje novih vještina jer ovim danom vlada planet Jupiter koji simbolizira učenje. Dakle, općenite ideje ne moraju biti ortodoksne, simbolika se samo pretvara u praksu.