Kao što sam bio najavio kada Rahu napusti znak Bika, završit će tema pandemije i fokus preuzima druga tema koju nosi Saturn u Vodenjaku tj., problem slobode koja će sada dobiti veći značaj kroz problematiziranje te teme kroz događaje. Takvi događaji poticati će ono što su ljudi potisnuli i zaboravili staviti u fokus koliko je ova tema bitna za ljudsku psihu poput rata.

Također, pisao sam da Jupiter u Jarcu nema snagu i da će Rahu i Saturn voditi dijabolični pritisak, odnosno da pokušaji traženja slobode sa slavim Jupiterom ne može napraviti bitnije pomake. Jupiter je pokazao što leži ispod ljudske lažne slike o pravima.

Također, sam pisao da ni  Jupiter u Vodenjaku nema snagu i da će otpor ljudi biti slab. Sadašnji početak Jupitera u Ribama donosi snagu, znanje. To je znanje koje lakše prodire među ljude i slabi se polaritet crno-bijelog shvaćanja stvarnosti koji je bio tako jako naglašen zadnje dvije godine. Naime, Jupiter je nosioc znanja i kada je slab ljudi se zauzimaju za jednu stranu pomalo nacistički, dok, kad je Jupiter snažan lakše se dolazi do pravih informacija i ono što je bilo loše ovaj Jupiter ispravlja. Ipak, Jupiter je u kliještima od petog mjeseca pa će nabrojano imati manju snagu što odgovara sadašnjim događajima.

Ketu će ponovno tvoriti kombinaciju sa Saturnom što nam najavljuje da ćemo prolaziti kroz kolektivnu fazu čišćenja. Biti će lakše, ali osjećati će se intenzitet nestabilnosti. To je faza u kojoj čovječanstvo vidi sebe odvojeno od prirode pa se spomenute nestabilnosti tumače odvojene kao da čovjek nema veze s njima. Astrologija doista pokazuje čudesan svijest povezanosti psihe i prirode nedohvatljiva momentalno zbog niskog stanja svijesti.

 

Nikola Žuvela

jyotish savjetnik i terapeut