Što se tiče materijalnog aspekta ovo je odličan dan kao i za emocije. S druge strane, ovaj dan nas navodi na prošireno gledanje na davanje koje je često naučeno, dok je malo onog davanje koje dolazi iz nas samih. Neodoljivo vraćanje onom što nas čini lošim u stereotipima življenja predstavlja način života koji nas lišava davanjem onog kreativnog djela i razmjena koja bi se odvijala isključi o kroz kreativni aspekt. Promotrite kako dajete.