Sazvježđe današnjeg dana je Ardra, u prijevodu suza. Ipak, mogli bi zaključiti da je ovo tužan dan, ali sasvim suprotno ovaj dan daje snažnu pokretačku energiju čak i destruktivnu jer je pod utjecajem Rudre i Shive, daje jaku oštrinu. Shiva je s jedne strane blag, smiren i obziran za dobrobit svijeta, dok je s druge strane poznat kao destruktivno božanstvo. Suza dolazi kada želje nisu ostvarene, a božanstva govore o emocijama koje nismo asimilirali, pa one postoje još uvijek kroz planete i bogove. Sve u konačnici ovisi o pojedincu asimilira li te kvalitete ili ne. Ovo je dan koji je odličan za analitiku, informatiku, ali ako su vam danas jake želje, suze su moguće.