Prema Jungu, kuća je simbol psihe ili Jastva. Domovi su među najjačim kolektivnim simbolima. Dom je tamo gdje je srce, kako kaže stara poslovica. Dom je naše svetište ili unutrašnjost. Granica doma je granica između mene i svijeta.  Koliko me taj dom u snu drži i ne pušta, to je i simbol majke.

Dom simbolizira naš status u društvu. Svaki kat kuće koji sanjamo otkriva sloj naših roditelja, predaka i kulture u kojoj živimo. Gornji kat vaše kuće bavi se našom osobnom pričom. Ako pronađemo u snu neki arhetip on govori o nama i on upravlja našim životom. Ako je tamo roditelj onda on upravlja našim životom, ako je to partner onda partner upravlja našim životom.

Prizemlje kuće bavi se obitelji u kojoj smo rođeni. To je naša očeva ili majčina linija. Odnose koji se događaju na toj razini trebalo bi razmatrati na temelju teme koja se događa u samom snu.

Treća razina je podrum kuće, a bavi se kulturom u kojoj živimo i s kojom smo identificirani, odnosno koji obrazac je preuzet od te kulture. Recimo, obrazac: Ne može se ništa, dosta je ukorijenjen u našoj kulturi. Tema sna može više reći o tome.

Na sva tri aspekta se može poraditi i kroz aktivnu imaginaciju koja će nam više reći o ovoj simbolici.

Razina četiri je špilja ispod  kuće i bavi se linijom naših predaka.  Ovdje razmišljamo o duhovima naših predaka i onoga što utječe na nas, a da toga nismo ni svjesni.

Ovo je samo jedan aspekt naše prirode koji se može sagledati iz sna ili aktivne imaginacije koja se radi na terapiji. Dakle, simbol kuće koji opisujem samo je jedan dio objašnjenja, ali ono osnovno, on je simbol Jastva.

Nikola Žuvela

jyotish savjetnik i terapeut