Iako današnji dan naglašava potrebu za slobodom zbog ostalih planeta u odnosu na Mjesec, ovaj dan može vući prema materijalizmu. S jedne strane. lažno ćemo željeti slobodu, a s druge, podsvjesno će biti jaka želja za vladanjem, moći i potrebi za novcem. Prije nego li poželite slobodu, pokušajte provesti nekoliko dana sami i vidjet ćete koliko je sloboda od svog ega teška. Konstelacije su jako teške trebali bi izdržati ovaj mjesec koliko god možemo. Meditirajte, dokazano je znanstveno da ona utjeće na mir kada velike skupine ljudi meditiraju.