Današnji dan možemo možemo okarakterizirati rečenicom Blaise Pascala: “Onaj tko smisao svog života traži u duhovnom usavršavanju, ne može da bude nezadovoljan, jer je ono što on želi uvijek u njegovoj vlasti.” Današnji dan nas navodi na postavljanje vječitoga pitanja a bez njega ne možemo niti do dućana jer da nemamo smisao života, onda je i taj odlazak problematičan. Kako živimo na ovom svijetu? Oscar Wilde bi rekao: Svi smo mi u blatu života samo što neki od nas gledaju u zvijezde.” Dakle, Pascal i Wilde govori o jednom jedino kada se okrenete sebi gdje leži smisao tamo ne možete nikada biti na gubitku, tamo svijet sagledavate šire od pukog zarađivanja za egzistenciju.

Narudžba knjiga: nikola@vedski-jyotish.net

katalog-samozavaravanja-cover1cm1korice-nikola31zuvela_korice_201300jedan-mus-nikola-500pxcover15-12-2016-o-ljubavi-page-001-2