“Svaki čovjek sebe treba smatrati jednako uravnoteženim: napola dobrim, a napola zlim. Isto tako, on bi cijeli svijet trebao gledati kao napola dobar, a napola zao…. Jednim dobrim dijelom će pregnuti vagu za sebe, a i za cijeli svijet, na stranu dobra.”
-Maimonides

“Započnite svaki dan govoreći sebi: Danas ću se susresti s miješanjem, nezahvalnošću, drskošću, nelojalnošću, zlovoljom i sebičnošću – sve to zbog neznanja počinitelja o tome što je dobro ili zlo. Ali sa svoje strane dugo sam percipirao prirodu dobra i njegovu plemenitost, prirodu zla i njegovu podlost, a također i prirodu samog krivca, koji je moj brat (ne u fizičkom smislu, već kao bližnje stvorenje slično obdaren razumom i udjelom božanskog); stoga me ništa od toga ne može povrijediti, jer me nitko ne može umiješati u ono što je ponižavajuće. Niti se mogu ljutiti na svog brata niti ga vrijeđati; jer smo on i ja rođeni da radimo zajedno, kao čovjekove dvije ruke, noge ili kapci, ili gornji i donji red njegovih zuba. Opstruirati jedno drugo protivno je zakonu prirode – a što je iritacija ili odbojnost nego oblik opstrukcije.”
— Marko Aurelije, Meditacije

Umjetnost: Maximilian Lenz