Devedest posto vremena komuniciramo tijelom iako toga nismo svjesni. Ovaj dan nam govori da će danas komunikacija biti dobra i na njoj bazirajte djelovanje. Promatrati kako komuniciramo, velik je korak prema zrelosti i savladavanju, prije svega sebe dok je glupo mijenjati svijet koji je samo odraz nas samih. Ovo je dan zrele komunikacije. Ovaj dan daje dobre aspekte u zrelosti u odnosu s drugim ljudima.