Danas je dan kojim može dominirati laž. Ipak, kako je to zanimljivo, ovo sazviježđe može dati i najdublje uvide. Dakle, s jedne strane, nam se nameće obmana, a s druge strane, u obmani vidimo kako nastaje i kako se manifestira ta laž. Općenito, većina političara je rođena u ovom sazviježđu, ali isto tako i poznati psihoterapeuti, kao i neki sveci. Simbol je zmija, a zmija se u mitologijama spominje kao arhaična manifestacija Boga. Drvo spoznaje dobra i zla govori koliko je važno odgonetnuti simbol zmije, a u kundalini yogi ona je simbol podizanja kundalini energije koja je osnova prosvjetljenja. Stoga, ono što nas obmanjuje ustvari govori o nama i našem unutrašnjem sadržaju na koji smo slabi. Laži su naš  sadržaj slabosti. Laži i obmana ovise koliko smo svjesni ili koliko će one na nas utjecati.

Narudžba knjiga: nikola@vedski-jyotish.net

katalog-samozavaravanja-cover1cm1korice-nikola31zuvela_korice_201300jedan-mus-nikola-500pxcover15-12-2016-o-ljubavi-page-001-2