Iskrivljeno tumačenje astrologije i karme je popularno jer nam nude jednostavne odgovore, a ljudi vole jednodimenzionalna rješenja. Ona nude instant rješenje i samokažnjavanje kao društveno prihvaćeni način života.

Primjerice, žena na savjetovanju je imala oštećenu petu kuću, astrolog govori: to vam je karma i nemojte se odlučiti za dijete. No, ako bolje pogledate vidjet ćete da je njena majka bila jako hladna i da je mrzila to što je majka i s takvim stavom ju je odgajala. Pored toga, natalna karta pokazuje da su majčini preci imali jako loš odnos prema djeci i da je prema nekim izvršeno nasilje. Istina je da se ova žena loše odnosila prema djeci u prošlom životu, ali nije imala nikakvu podlogu da razvije bolji odnos s djecom. U razgovoru s ovom osobom pokušali smo kroz terapiju vidjeti što je izazvalo takav stav. Osim što smo otkrili rigidan stav majke, otkrili smo i rigidnog oca koji ju je odgajao da je kreativnost nešto loše i da se s njome nikada ne može zarađivati.

Iako je bila slikarica u svom radu je radila konceptualnu umjetnost iako je lijepo slikala jer to je bio najlakši način da se njena djela ne prodaju, pošto su ovakvi radovi slabo tržišno cijenjeni.

Njen loš stav prema djeci u prošlom životu sada je dobio svoje ogledalo tj., nije mogla prihvatiti kreativnost, a to znači odbijanje odrastanja. Ovaj život joj ne dozvoljava da ga opet provede u neodrastanju i psiha je prinudno tjera da se suoči sa svojim strahom od kreativnog kako bi se mogla razviti u osobu koja prihvaća svijet i sebe. Njen strah od imanja djece je velik te je odabirala parntere koji spolno ne mogu začeti, a onda joj umjetna oplodnja nije uspijela.  Kreativnost je značila da se u odnosu nije mogla opustiti jer to bi značilo dozvoliti spontanost, a spontanost je neprijatelj. Istodobno je imala velike strahove od autoriteta koji simbolički znače odluku, oni postaju tako fantomi kao u film Amadeus gdje Mozart nakon smrti oca stalno vidi oca fantoma koji ga svugdje prati, dok, s druge strane, ne može donijeti odluku da se brine o djeci.
Proganjajući autoritet postao je ovoj ženi autoimuna bolest gdje je upala u negativnu spiralu odbijanja suočavanja sa stvarnošću. Mogli bismo se upitati zašto se to baš događa na takav način, ali to je jezik kojeg čovječanstvo čuje. Kako drugačije osobu suočiti sa odbijanjem kreativnosti? Ona se izražava kroz umjetnost, stvaranje djeteta, zaljubljivanje, ljubav. Kreativnost je ulazak u misterij života, a tko je ispred tih vrata, još nije započeo život, čovjek je onda još u zametku, u pogibeljnoj masovnosti koja svojim velikim ideološkim ustima kao neman uzima ono što joj je dano. Iako je ova žena promijenila svoj smjer života, sada je stajala ispred Sfinge i morala je riješiti njene zagonetke koje traže sudjelovanje u životu, a ne stajanje pored života.

Nikola Žuvela

jyotish savjetnik i terapeut