Ako toliko želite ostvariti ispunjen odnos, morate  duboko ući u psihologiju duše. Svjesni ste da ste se puno puta razočarali i tražite dublje poveznice u odnosu, odnosno živite stvarni odnos kroz koji se razvijate i vidite da ste na početku tražili užitak i površnost koji ste zvali ljubavlju, a da ste sada otkrili kakvi zapravo jeste.

Neki ljubav traže tako da pobjegnu u uspjeh kako bi sebe idealizirali i izbjegli upoznati Sjenu onoga što vole. Ipak, njihov dosadan zahtjev da im se divimo nosi u sebi logiku: “Vidite me, vidite me”. To je razina postojanja trogodišnjaka koji traži pažnju. To su ljudi koji nisu spremni razmjenjivati, a tako je sa svim ljubavnicima. Oni pate od nedostatka pažnje, točnije, od sindroma koliko se pažnje dobilo.

Ljubavnike ne zanima koliko se u odnosu razmjenjuje. Zato mnogi ostaju nakon prekida i emocionalnog sloma sami. Ljubav postoji u razmjeni. Pravi supružnici iščekuju što će sa svojim partnerom razmjeniti i saznati.  Znaju da je ljubav živa i oni tu alkemijsku posudu ljubavi neprestano podgrijavaju, unutra stavljaju svoje tamne emocije i razgolićuju se u alkemijskom procesu. Taj put ne traže ljubavnici, oni stalno plaču da ne dobivaju pažnju. Žive u konceptu: “Vidite me.” Naravno, ljudi ostare, a što ostaje od takvog pogleda na život?

Neostvarena ljubav stvara mržnju i bolest, takvi ljudi postaju otrov društva kojeg razvijaju kroz nacionalizam i bolesti. Onda kada vam je i potreban doktor ne možete doći do njega jer vojska: “vidite me” je ispred zauzela prve redove, ta glad za pažnjom je ogromna i neizdrživa.

Ako želite ljubav i ako ste na tom putu onda učite, meditirajte, razgovarajte, kao Sokrat koji je propitivao ljude što misle o životu. To je ljubav, ona je za one koji žive u aktivnosti isto kao i u samoći meditacije.

Istražujete ove predjele duše i vidjet ćete na kraju da ste u početku sami sebe lagali da želite ljubav, da je iza toga bila čežnja za pažnjom i zaštitom, a to je roditeljska faza razvoja kad osoba još nije spremna voljeti.

Nikola Žuvela

jyotish savjetnik i terapeut