Ako želite pronaći pravog Vodenjaka onda je on na marginama društva. Imamo najviše Vodenjaka Petar Panova, oni su djeca koja su protiv sistema, a najviše parazitiraju uz sistem. Oni su osrednji znanstvenici, a pravi su na marginama društva i otpadnici koji ostvaruju individuaciju i koji su završili nigredo i albedo stanje i već su u rubedo stanju ili u odnosu s Bogom i prirodom.

To je autentičnost, oni ne mogu živjeti više u sistemu, ali u njemu učestvuju kao dobrotvori, uče ljude kako biti individualan, kako koristiti prirodu na način da postaješ jedno s prirodom. To je pravi alkemijski proces. Pravi Vodenjak ne može živjeti u društvu, a društvo osjeća prema njemu prezir. Divi mu se iz daljine jer u njemu vide ono što većina osjeća iznutra kao svoj put, ali se boje samoće koju Vodenjak ljubi. U indijskom mitu o Shaniju ili Saturnu (koji vlada Vodenjakom) se govori da kada bi Saturn došao blizu ostalih planeta, svi bi utihnuli i osjetili strahopoštovanje, tako je i s Vodenjakom. On je izrastao u samoći, a tko je savladao samoću, individualizirao se. On zarađuje iz sebe, crpi snagu iz majke zemlje, zna da je čovjek spoj materije i duha. Tako on spaja dvije komponente kroz zarađivanje za život ili zemlju razvija intelekt ili zrak, a vatra ili Sunce mu daje kreativnost dok vodu i osjećaje kao krajnju instancu dijeli kroz terapeutski rad ili sl.

Bez četiri elementa ili funkcije svijesti koje su spoj muškog i ženskog, ne može u nama nastati alkemija. Zemlja na kojoj živimo je transformacijska posuda u kojoj se miješaju odnosi, posao, prijateljstva, a na drugoj strani je supstanca koja pripada Saturnu, a to su financijski gubici, gubici dragih osoba, bolest i smrt. Ako dobro ne mješate posudu, a ispod je vatra kojom zagrijavamo ovaj proces ili življenje života, ne može nastati krajnja supstanca ili sol života kojim vlada Saturn ili Vodenjak.

Recimo, u odnosu se žena na početku zaljubi u poduzetnog muškarca jer vatra joj daje sigurnost, ali tijekom života ona se divi odraslom Vodenjaku jer on jedino kroz vatru meditacije ili duhovni princip individualnosti može izdignuti Šakti ili emocionalnost i seksualnost žene. Danas je najveća nesreća žene jer ona žudi za ovom energijom. Tolika potreba žene na Zapadu upravo je usmjerena prema Vodenjaku jer bit Anime ili ženske energije je individualnost. Žena umire u ovom učmalom društvu koje slavi muške faluse, državu i nacionalizam. Muškarac stvara i svoku integriranu Animu daje ženi jer ona svojim principom primanja uzima i onda dijeli.

Jung je govorio da je ovo doba simbolički početak  Vodenjaka, indijska astrologija govori da je započela Dvapara yuga koja nosi u sebi znanje.

Ako kojim slučajem niste zadovoljni životom, fali vam energija Vodenjaka ili slobode. To je Prometejevska energija koja će vas u ovom momentalno teškom vremenu ispuniti. Upravo kako pišem ovaj tekst. Pored mene je sletio gavran, simbol Saturna. Sinhronicitet je uvijek pored nas i otvoren onima koji gledaju pa ovim malim uvidom završavam ovaj članak koji nikada ne može biti završen kao ni proces življenja.

Nikola Žuvela

jyotish savjetnik i terapeut