Iako danas vlada pozitivna Rohini koja je dobra za odnose, Rahu danas hvata Mjesec pa je dan jako težak. Rahu može izazvati danas jake emocionalne reakcije a kada je Mjesec blizu Suncu kao danas, dolazi doista do pomraćenja osjećaja. Ne donosite odluke, budite sa sobom, izaberite one radnej koje opuštaju.