Odložiti intelektualne konstrukcije koje najbolje otpuštamo u meditaciji karakteristika je ovog dana.  Ne možemo praštati jer smo shvaćanja zavezali za ona mišljenja koja su neproduktivna. Ovo je dan kada bi bilo nužno oprostiti sebi, ponajviše jer sebe ne vidimo kao taoca svojih ljutnji i strahova Naša nepraštanja žive u nama u obliku Sjene i privlače situacije koje vidimo kroz ljutnju i strah. Oprostiti znači razumijeti, to je neumoljiv zakon napretka i spoznaje. Kaže se: “Slabi nikada ne mogu praštati. Praštanje je oznaka jakih.”