Današnji dan je odličan po pitanju planiranja budućih koraka vezanih uz vaš posao. Također je ovo dan ambicije, a da bi nešto ostvarili moramo djelovati dugotrajno sa voljom, predanošću i najvažnije, kreativno i bez osjećaja straha. Prepreka je uvijek strah. Ipak, kako kaže Alberto Morava: “Stvarni život ne sačinjavaju naši planovi o sreći, nego baš ono što se protivi tim planovima i namjerama, ono što se slučajno dešava, što je potpuno nepredvidivo i što izaziva samo razočarenje i bol.” Za planiranje je važna još jedna bitna činjenica.  Anatole France kaže:”Da bismo postigli, ne smijemo samo djelovati, nego i sanjati, ne samo planirati, nego i vjerovati.”