Ovo je dan koji je orijentiran prema vlastitom putu. Danas ljudi vjeruju kako o psihi znaju sve, kao da je psiha upravo ono područje koje uživa sveopće poznavanje, ali svaki će se zbiljski poznavatelj ljudske duše složiti da ona pripada najtamnijim i najtajnovitijim stvarima s kojima se naše iskustvo susreće. Naša psiha je usmjerena prema cilju, to je put prema Jastvu, put prema središtu labirinta. Stoga, put prema sebi ne može ići tuđim objašnjenjima puta. Upravo je samostalnost i vlastiti put simbol ovog dana.