Ovo je dan kada su ideali jaki, zato ih prihvatimo jer jedino ćemo se na taj način uspjeti pomaknuti iz negativnosti, ali za razliku od jučerašnjeg dana, ovaj dan sadrži i polemiku u kojoj se borimo za svoju neovisnost. Pošto su balkanske zemlje većinom povezane sa Škorpionom i kulturom šutnje koja se onda pretvara u opasno osvetničko gnjezdo. Ovo je dan kada treba govoriti onako kako stvari stoje, a kada ih kažemo onda se razvija polemika, a ne potiskivanje. Ista stvar je i s našim životom. Ako se polemično borimo za sebe, izborit ćemo se za sebe, ali ne na krivim osnovama gdje spašavamo svijet jer za svijet se brine inteligencija, a ne čovjek.