Današnji dan je povezan sa partnerskim odnosima i svime onime što izgovaramo u njima, točnije, udvaranje u kojem pokušavamo sebe predstaviti u što ljepšem svijetlu. Koliko je netko umješan u tom činu i koliko je razvio vještina, time je uspjeh veći, ali problem dolazi uvijek kasnije, jer održavanje nerealne slike o sebi, uvijek završava katastrofalno. Uspjeh u odnosima, a onda i u životu, uvijek je određena prevara u kojoj skrivamo vlastite motive. Zato postoji ljubav i zaljubljivanje, puno je zaljubljenih, a malo ljubavnih parova.

“Bojati se ljubavi znači bojati se života, a oni koji ga se boje već su tri puta mrtvi.” Bertrand Russell

“Bojimo se samo onoga što volimo.” Lav Tolstoj