Ovaj dan nije dobar za veće odluke, ali je dobar za liječenje. Danas Mjesec ulazi u znak Ovna u sazviježđe Ashwini koje vlada izlječenjem i novim koracima.  Često olako smatramo riječ izlječenje, a ustvari radi se o emocionalnom neriješenom konfliktu koji se nakon određenog vremena kristalizira u bolest. Problem nas ljudi jest da uvijek gledamo ona vrata koja su zatvorena i oplakujemo ih, a ne vidimo vrata koja su otvorena za nas. To je nastajanje karme ili ponavljanja emocionalnih konflikata uvijek iznova dok se ne riješe. Kako je rekao Soren Kierkegaard:  „Život jedino možemo razumjeti unatrag, ali mora se živjeti unaprijed“, ili kako je rekao Kahlil Gibran: „Izvor najveće tuge u sadašnjosti je gledanje na radost iz prošlosti“. Pokušajte shvatiti da je uzrok problema kojeg sada imate, krivo sagledavanje prošlosti i odbijanje življenja u sadašnjosti.