Ovo je dan polemike, a većina ljudi ne zna polemizirati zbog čega dolazi do svađa da li u braku ili obitelji. No što se tada događa? U nama strah od smrti izaziva osjećaj da moramo biti u pravu. Iza želje za biti u pravu skriva se strah od smrti. Stoga, u konverzaciji govorimo ono što mi mislimo da je istina, podsvjesno se bojimo da nismo u pravu. Da kojim slučajem vidimo da nismo u pravu to ne bi bila smrt, već bi se dogodila smrt ega, a toga se čovjek najviše u sebi boji. Zato je potrebno da ljudi razgovaraju i slušaju, da razmjenjuju iskustva, jedino tako bi napredovali, jer bi se stvorilo povjerenje. Astrološki, ovo nije dobar dan za donošenje odluka.