Današnji dan daje naglasak na umjetnosti, a ona je ustvari pravi pogled na život, ona ukazuje na ono što ne vidimo o životu i koliko god se činila nebitnom, ona je najbitnija jer svijetu jedino opraštamo radi nje, ona mu daje višu dimenziju. Wolfgang Amadeus Mozart kaže: “Umjetnost je izrada ideja. Strast, nasilnu ili ne, nikada se ne smije izraziti da prijeđe granicu ukusa. A glazba čak i kad smo u najstrašnijim nevoljama nikad ne smije zadavati bol ušima, nego nam treba laskati i zavoditi nas.”  Glumi se u životu, a u umjetnosti se traži istina. Al Pacino