Salvador Dali je rekao da je inteligencija bez ambicije kao ptica bez krila. Ambicija zahtjeva velika odricanja, a ona je uvijek u svrhu, s jedne strane pomicanja iz stanja u kojem se čovjek nalazi, s druge strane, želja da dokažemo tezu da postoji bolji od drugog što bi bila sjena onoga što ne vidimo. Ovo je dan ambicije, ali ona je jedino provediva ukoliko je razumijemo, ako je ne razumijemo, onda postajemo rob ego iluzije tj. slijepe ambicije. Ovo nije loš dan, kao što ni ambicija nije ni dobra ni loša, stvar je samo u svjesnosti.