Ovo je dan za znanje i kreativnost, a kada bismo ga zaista koristili, većina problema kojima smo okupirani više ne bi postojali. Vedanta kaže; duhovne Istine se ne mogu razumjeti teoretski. Moraju se živjeti da bi teoretsko znanje, postalo duhovna spoznaja. Stoga, svako znanje koje pročitate ujedno i primijenite. Ako smo osvijestili da sami možemo sebe staviti u povoljniji položaj nego li smo sada, ako to doista osvijestimo kao istinu, onda se ta istina i događa. Koliko brzo? Onoliko koliko smo otkrili sebe, ili Jastvo kao pravi centar, a ne vjerovanje da stvari ovise o vanjskim okolnostima. Ovaj dan predstavlja znanje, ali ono pravo znanje koje se može i primjeniti. Oni pojedinci koji su primjenili to znanje, svjesni su koliko je moćno i koliko oslobađa od većine problema koji su naizgled u materijalnoj ravni. Usudite se živjeti znanje.

Narudžba knjiga: nikola@vedski-jyotish.net

katalog-samozavaravanja-cover1cm1korice-nikola31zuvela_korice_201300jedan-mus-nikola-500pxcover15-12-2016-o-ljubavi-page-001-2