Ovim danom vlada nezavisnost. Dakle, ako želite biti nezavisni, potrebna vam je volja, ali ta volja je povezana sa zrelošću. Sloboda se sastoji od davanja ili služenja drugima jer jedino tako čovjek dolazi do cjeline. Kad ste egocentrični razmišljate samo od sebi, kada dijelite onda ste u širem krugu poput mandale koja označava put od središta točke prema krugu ili većoj cjelini. Ako shvatite ovu dimenziju života, onda ste na pravom putu. Sve dok ne idete ovim putem jer ovo možete činiti kroz svoj vlastiti posao ili vezu, onda ćete shvatiti smisao. Zato je u Crkvama ili hinduističkim ili budističkim hramovima rozeta ili mandala. Promatranje ovog oblika poput meditativnog promatranja donosi promjenu. Budite svjesni ovog procesa i puno toga možete shvatiti o svom životu.

Narudžba knjiga: nikola@vedski-jyotish.net

katalog-samozavaravanja-cover1cm1korice-nikola31zuvela_korice_201300jedan-mus-nikola-500pxcover15-12-2016-o-ljubavi-page-001-2