Današnji dan je pod utjecajem 19. nakshatre. Značenje “Moola” je korijen i njegov simbol je skup korijena koji su vezani zajedno. Njime vlada božica destrukcije, odnosno Božica Maha Kali. Kao što znamo, nema biljke koja može uspjeti bez svojih korijena, slično kao i svaki događaj u svijetu, povezan je s nekim razlozima koji imaju svoj korijen problema. Dakle, današnji dan daje snažnu sklonost prema istraživanju i potrazi. Kao što korijen biljke nije vidljiv, na sličan način ova nakshatra pokazuje duboko zakopane ili skrivene aspekte nečijeg života. Stoga, ako želimo ih otkriti, potrebno je doći do uzroka, tj. korijena problema.