Ovo je dobar dan za prijateljstva. Evo nekoliko citata o prijatestvu:

“Jednaki se s jednakima najlakše udružuju.” Ciceron

“Jezik prijateljstva nisu riječi nego značenja.” Henry David Thoreau

“Kad bi svi ljudi znali šta jedni o drugima govore, na svijetu ne bi bilo ni četvorice prijatelja.” Blaise Pascal

“Ko kleveće odsutnog prijatelja, zloban je.” Horacije

“Meni nije potreban prijatelj koji se u svemu slaže i na sve klima glavom, jer to isto moja sjena može da uradi još mnogo bolje.” Plutarh