Prvim dijelom dana vlada Swati, a ona simbolizira, između ostalog i pravdu. Prava pravda je ona koja je zasnovana na unutarnjim zakonima, a koje tek trebamo u budućim vremenima otkriti na način da osvijestimo kako su unutarnji zakoni zasnovani na pravdi, ali ako se uspoređuju s potrebama ovog svijeta onda se ne razumije poanta onog što se dešava izvana. Da ljudima nije važno materijalno onda pravda više u ovom obliku kakvom je danas ne bi imala neku veću važnost. Stoga, prvo vidite što je ono što vas pokreće, a tek onda govorite o pravdi.

Narudžba knjiga: nikola@vedski-jyotish.net

korice- Nikola3[1]žuvela_korice_2013katalog-samozavaravanja-cover1cm1