Prvi dio dana vlada Rohini koja je dobra za odnose. Današnji dan simbolizira jelena koji je plašljiv i osjetljiv, ali u drugom dijelu dana moći ćete tu situaciju lakše iznijeti pred sugovornika jer ćete tako dobiti više informacija. Mi živimo živote gdje smo preponosni da tražimo ili da adekvatno razgovaramo. Dakle, ako imate problem u odnosima ili možda nerazumijete, pitajte, razgovarajte jer to je jedna od najljepših osobina koju smo dobili u odnosu na druga bića. Recimo, danas kada se priča o problemima, mi o njima ne znamo razgovarati. Primjerice, pitanje seksualnosti. Sramimo se od malih nogu nečega s čime smo rođeni, a onda u odnosima patimo jer o tome uopće ne postoji komunikacija, pa naravno da je onda rasprava o seksualnom odgoju tako prizemna i ideološki nastrojena jer smo svi kao civilizacija dozvolili potiskivati užitak kao nešto loše, pa ga kompenziramo stvarima i voljom za moći.  Nee govori se o važnosti emocija i bliskosti u seksualnosti. Seks kao takav je ok ako u njemu ima emocija, ako nema čemu onda rastezati pitanje seksualnosti jer ona je obično ispušni ventil, nemogućnost kreativnosti, a pošto smo u strahu i nekreativni, mi odbacujemo tu mogućnost i podsmjehujemo se takvom pristupu jer smo odsječeni od sebe. Budite osjetljivi i spoznajte i mogućnosti razgovora. Rahu može izazvati danas jake emocionalne reakcije.