U Japanu je bio jedan svetac koji nije ništa pričao već se samo smijao gdje god je došao. Ako bismo odredili značenje ovog dana, jedno od njih je smijeh. Međutim, kada promotrimo oko sebe, malo je ljudi koji se smiju iz duše i poznajemo ih po osmjehu. Ono malo ljudi koji se smiju shvaćaju da svako vezivanje i ozbiljno shvaćanje ovog svijeta može biti pogubno. Stoga je Budha rekao da oni ljudi koji su se poistovjetili s ovim svijetom, to su učinili jer nisu htjeli djelovati niti spoznavati. Smijati  se nije lako, ali to je jedino moguće ako sebe ne shvaćamo ozbiljno i ako shvatimo da se naše unutarnje dijete smije.