Ovo je dan kada obmane  mogu biti naglašene. Ovaj dan nosi u sebi želju za vlašću, a u našem mikrosvijetu možemo biti izloženi manipulaciji od okoline. Stoga, djelujte na temelju onoga što vam govori intuicija, a ona kaže da smo slobodni, da ništa nije važnije od naše slobode. Još jedno bitnije značenje ima ovo sazviježđe a to je prijateljstvo. Ona su danas rijetka jer ljudi su izgubili bit, a kad čovjek nema bit postaje životinja. Prijateljstva nisu prijateljstva ako ne sadrže duhovni aspekt jer to je vezivno tkivo koje povezuje stvarni odnos kako je to lijepo rekao Aristotel. Dakle, ne zaboravite, ako ne postoji ovo tkivo prijateljstvo će kad tad izgubiti svoju vrijednost.