Ovo je dan koji daje veliki naglasak na obitelji. U Indiji obitelj je Jastvo ili atman, tj. sam Bog. Dakle, u obitelji doživljavamo suprotnosti dobra i zla, ono dobro i ono loše, a upravo ono loše nam služi da dobijemo sliku atmana. Zato je obitelj  u prošlosti bila tako čvrsta, a danas propada pri prvom vjetru koji zapuše jer njegujemo kult ega kao Sveti Gral. Pošto ljidi ne vide unutarnjoj Jastvo obitelj nema nikakvu vrijednost. Obitelj nosi projekcije atmana podijeljene na Animus ili oca, Animu ili majku kao i Sjenu i arhetip djeteta. Malo ljudi razumije ovaj značaj a kad nema tog značaja nema ni humanosti, čovjek postaje životinja.